ทำไมชาวฟรีแลนซ์ถึงต้องทำประกันอาชีพอิสระ MyShop มีคำตอบ

webclip.png
17 May 2021

สวัสดีพ่อค้าแม่ขายและชาวฟรีแลนซ์ทุกท่านครับ ว่าแต่ทุกท่านยังจำวันที่เลือกมาเป็นเจ้านายตัวเองกันได้อยู่มั้ยครับ.. แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม นอกจากความมั่นคงในการงานและรายได้ อีกความมั่นคงที่สำคัญนั่นก็คือสุขภาพ ดังนั้นในวันนี้ MyShop จึงจะขอมาบอกเล่าเกี่ยวกับความสำคัญของประกันอาชีพอิสระกันครับ

ประกันสำหรับพนักงานประจำ

อย่างที่หลายท่านทราบ สำหรับพนักงานประจำจะมีประกันสังคมเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ได้รับ โดยจะรู้จักกันในนามผู้ประกันตนมาตรา 33 มีการเลือกโรงพยาบาลเพื่อเข้าใช้สิทธิ์ประกันสังคม เมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมตามโรงพยาบาลที่เราเลือกได้ โดยอาจจะไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาล และรวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ทางทันตกรรมได้ไม่เกิน 900 บาท/ปี ตลอดจนอาจใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้พนักงานประจำสามารถอุ่นใจได้ถึงค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นและยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย อีกทั้งหากภายหลังหากถูกจ้างออก การไล่ออก และการลาออกจากสถานประกอบการนั้นๆ และยังว่างงาน ก็สามารถขอรับสิทธิ์เงินชดเชยได้ โดยจะได้รับจำนวนเงินและระยะเวลาการจ่ายแตกต่างกัน โดยสามารถไปกรอกข้อมูลได้ที่นี่

อยากมีสิทธิ์เหมือนกับเขาทำอย่างไรดี?

ความไม่มั่นคงเป็นความกังวลใจอย่างหนึ่งของชาวฟรีแลนซ์และเหล่าพ่อค้าแม่ขาย เพราะไม่มีอะไรที่จะสามารถการันตีได้เลยว่าการทุ่มเททำงานอย่างหนักหรือการขายของออนไลน์ในวันนี้ สุขภาพในอนาคตจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยหนัก จนต้องผ่าตัด หรือประสบอุบัติเหตุที่อาจทำให้ต้องสูญเสียรายได้ในขณะนั้นได้ แต่ผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับ เพราะว่านอกจากบริษัทประกันสุขภาพจะมีแพกเกจที่ดูแลกลุ่มอาชีพอิสระโดยตรงแล้ว มีทั้งแบบประกันชีวิต, ประกันสุขภาพทั้งแบบผู้ป่วยนอก OPD และผู้ป่วยในที่จำเป็นจะต้องแอดมิด IPD, ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีเบี้ยประกันและความคุ้มครองแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ นอกจากนี้ก็ยังมีประกันสังคมมาตรา 40 ที่มีความคล้ายคลึงกับมาตรา 33 ซึ่งถือเป็นประกันอาชีพอิสระจากภาครัฐบาล โดยผู้มีอาชีพอิสระสามารถสมัครเข้าใช้สิทธิ์ได้เช่นกัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ 
 2. มีบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 
 3. สำหรับผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
 4. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, ผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

 สิทธิประโยชน์ในการสมัคร

 • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
  ความคุ้มครอง คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
 • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
  ความคุ้มครอง คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต และชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
  ความคุ้มครอง คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

หมายเหตุ:

 • ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนโดยสามารถชำระได้

หลักฐานในการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน อาทิเช่น ใบขับขี่
 2. แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

การสมัครเข้าประกันสังคมมาตรา 40

 1. ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
 2. ผ่านเว็บ https://www.sso.go.th/section40_regist 
 3. ผ่านเคาน์เตอร์ 7-11 และรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม

รู้ก่อนจะได้ไม่เข้าใจผิดนะ

จากที่ทุกคนเห็นอาจมีความสับสนว่าผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 นั่นแตกต่างอย่างไร MyShop ขออธิบายสักเล็กหน่อยจะได้เข้าใจไม่ผิด ดังนี้

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ พนักงานประจำที่มีการส่งเงินประกันสังคมปกติ ซึ่งก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมครับ โดยเป็นผู้ที่สามารถสมัครรับสิทธิ์ ม.33 เรารักได้นั่นเองครับ
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยส่งประกันสังคมมาตรา 33 มาก่อนโดยส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งมีการออกจากงานหรือโดนจ้างออกภายหลังไม่เกิน 6 เดือน โดยจะยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่ และสมัครใจที่จะต่อประกันสังคมต่อ ดังนั้นหากพ่อค้าแม่ขายที่เคยเป็นพนักงานประจำอาจจะต้องเช็กก่อนนะครับ
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามข้อมูลที่กล่าวไปเบื้องต้น หากคุณเป็นลูกจ้างรายวัน พนักงานอิสระ พ่อค้าแม่ขายทั่วไป ที่มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรานี้ได้เลยครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลของประกันสังคมมาตรา 40 ที่ทาง MyShop ได้แนะนำไปเบื้องต้น หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะลดความกังวลใจที่เกิดขึ้นได้เพราะประกันอาชีพอิสระจะช่วยเหลือคุณได้ใกล้เคียงกับมาตรา 33 ถึงแม้จะมีรายละเอียดและความคุ้มครองที่แตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดก็ตาม แต่ก็มอบความอุ่นใจเบื้องต้นให้กับพ่อค้าแม่ขายได้เช่นกันครับ สุดท้ายนี้ MyShop ถือเป็นเพื่อนคู่คิดร้านขายของออนไลน์ เพราะครบครันทุกฟังก์ชันการขายของไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบพูดขึ้น สร้าง Sale Page ไว้ขายของ ออกออเดอร์ไม่ผิดพลาด นับสต๊อกแม่น ออกบิลใบเสร็จได้ สมัครใช้งานเพียงแค่มี Line OA เท่านั้นครับ

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำการตลาดออนไลน์ ให้ปัง มารู้จักกับฟีเจอร์บรอดแคสต์ใหม่จาก MyShop

ทำการตลาดออนไลน์ ให้ปัง มารู้จักกับฟีเจอร์บรอดแคสต์ใหม่จาก MyShop

เคยสงสัยกันไหมคะ ว่าทำไมร้านค้าใน LINE Official Account ถึงได้บรอดแคสต์ข้อความแบบใหม่ๆ ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเดิม แถมยอดขายเพิ่มขึ้น

25 ร้านของขวัญให้คนรู้ใจ ใครเห็นแล้วต้องเป็นปลื้ม!

25 ร้านของขวัญให้คนรู้ใจ ใครเห็นแล้วต้องเป็นปลื้ม!

25 ร้านของขวัญให้คนรู้ใจ จาก MyShop ต้องบอกเลยว่าแต่ละร้านนั้นพิเศษจริง ๆ มีเอกลักษณ์ของสินค้าเฉพาะตัว ขึ้นชื่อว่าคนรู้ใจก็ต้องให้อะไรที่พิเศษแบบนี้แหละ จะมีร้านอะไรบ้างไปดูกันเลย!

ร้านเซเลบคนดัง ขายดีด้วย MyShop HIPOWERSHOP by กาละแมร์

ร้านเซเลบคนดัง ขายดีด้วย MyShop HIPOWERSHOP by กาละแมร์

สักครั้งในชีวิตที่เราจะมีเวอร์ชันที่ดีที่สุด จากความคิดนี้ที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้คุณกาละแมร์ตั้งใจคัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติที่ผ่านการคิดค้นจนกลายมาเป็น HIPOWERSHOT

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021