เมษา หรรษา คลายร้อนด้วย LINE POINTS รับโบนัสคูณ 10 กับ MyShop สูงสุด 1,000 LINE POINTS เพียงเปิดบิลมีออเดอร์

MyShop Team

04 Apr 2021

MyShop แจกหนักจัดใหญ่จริง! ซัมเมอร์แบบนี้ต้องคลายร้อนด้วย LINE POINTS (1 พอยท์ มีมูลค่า 1 บาท) เพียงร้าน MyShop ของคุณมีออเดอร์

ยิ่งขายมากยิ่งได้เยอะ!ในกิจกรรมเมษา หรรษาคลายร้อนในครั้งนี้ ทุกออเดอร์ที่ร้านขายด้วย MyShop จะได้ 100 LINE POINTS แจกสูงสุด 1,000 LINE POINTS

กติการ่วมสนุก

 1. ร้านค้าต้องมีออเดอร์อย่างน้อย 1  ออเดอร์ (ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ) และมีการชำระเงินสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 เมษายน  2564
 2. กรอกแบบฟอร์มการเข้าร่วมแคมเปญ คลิกที่นี่ ลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน (กรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 31 เมษาย 2564 ก่อนเวลา 23.59 น.)

เงื่อนไขการคัดเลือกและการประกาศผล

 1. ทีมงานบริษัทจะคัดเลือกร้านค้า จำนวน 1,000 ร้านค้าแรกที่สมัครเข้ามา (First Come First Serve) และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
 2. ร้านค้า MyShop จะต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยลงทะเบียนผ่านระบบ MyShop ของท่านในหน้า “ลงทะเบียนคลิก” โดยจะต้องกรอกรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564 
 3. ร้านค้า MyShop ที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทตามข้อ จะได้รับโค้ด LINE POINTS จำนวน 100 พอยท์ (1 พอยท์ มีมูลค่า 1 บาท) เมื่อมียอดขายผ่าน MyShop จำนวน 1 ออเดอร์ (Order) ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 4. ทีมงานบริษัทจะคัดเลือกร้านค้า จำนวน 1,000 ร้านค้าแรกที่สมัครเข้ามา (First Come First Serve) และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับ LINE POINTS ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 00 น. ผ่านช่องทาง MyShop Official Account  (@linemyshop)
 5. ร้านค้า MyShop จะได้รับ LINE POINTS สูงสุดไม่เกิน 1,000 พอยท์ (มียอดขายสูงสุด 10 ออเดอร์) ต่อ 1 บัญชีไลน์ ต่อ 1 ร้านค้า ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
 6. ร้านค้าจะได้รับ LINE POINTS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน บัญชีไลน์ (LINE ID) ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
 7. ร้านค้า MyShop ที่ได้รับรางวัล LINE POINTS ต้องตรวจสอบสถานะของ LINE POINTS ที่บัญชีไลน์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หากพบข้อผิดพลาดหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับ LINE POINTS โปรดติดต่อทีมงานบริษัท ที่อีเมล myshop@linecorp.com
 8. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับร้านค้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนี้รวมถึงกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไขของกิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปิดร้านค้าฟรี ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายผ่านช่องทางตัวเองของร้านค้าคุณ ด้วยเครื่องมือตัวช่วยจาก LINE

© LINE Corporation 2020