ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับกล่องพัสดุดีไซน์พิเศษจาก LINE SHOPPING x ไปรษณีย์ไทย

webclip.png
18 May 2021

ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับกล่องพัสดุดีไซน์พิเศษจาก LINE SHOPPING x ไปรษณีย์ไทย ในแคมเปญขายได้ส่งดี MyShop ขายดี ไปรษณีย์ส่งให้ กับค่าส่งเริ่มเพียง 19 บาท

ลำดับที่ ร้าน MyShop ชื่อผู้ขาย
1 https://shop.line.me/@cyberhousesamakom ณัฐพร สอาดศรี
2 Https://shop.line.me/@asabove เสาวนิตย์ ณัฐวรวโรตม์
3 https://shop.line.me/@pausethenplay Pausethenplay
4 https://shop.line.me/@287ooqeh สุธีวรางค์ ปัญญาชาญศิลป์
5 https://shop.line.me/@meremeguthailand เจนทิกา เตชะประเสริฐศิลป์
6 https://shop.line.me/@kunjaebyblaze วุฒิภัทร สิ่งสม
7 https://shop.line.me/@jaokluay วรุฒ สามิภักดิ์
8 https://shop.line.me/@wol0340u ผลินสุ อังศุนากุล
9 https://shop.line.me/@chaitouch นายสุทัศน์ อินทะกูล
10 https://shop.line.me/@limited.menu ฐณัฏฐ์ อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา
11 https://shop.line.me/@668uworn จิรัชญา วงหาญ
12 https://shop.line.me/@fitprostore ทิพย์นารา สุขชู
13 https://shop.line.me/@144uqcmm นางสาวรัฐนันท์ ทัพคุณ
14 https://shop.line.me/@998mhmoh ฎารกา มั่นแก้ว
15 https://shop.line.me/@clayworks ชนิษฐา เฉลิมสถาพร
16 https://shop.line.me/@218caoti ประภาพร สิทธิเทพ
17 https://shop.line.me/@m9999 ชุติพร รัตนพงษ์
18 https://shop.line.me/@eqx6846a นายเอนก ทองคำสุข
19 https://shop.line.me/@shida02 บริษัท เฟรชชี่ เวิร์ล จำกัด
20 https://shop.line.me/@slowlife.shop สุรพงษ์ เนตรประไพ
21 https://shop.line.me/@berryloft พนิตา ศิริเวชวราวุธ
22 https://shop.line.me/@235wqbdz สุทธิดา เจียรพินิจนันท์
23 https://shop.line.me/@341xaaja นายชาญชัย ดิลกรัชตกุลชัย
24 https://shop.line.me/@suj2629u นายเพิ่มพล มีชูชีพ
25 https://shop.line.me/@arx1690s กัญจนพร บุญอุ้ม
26 https://shop.line.me/@006avzuk นันทนา เมธากุล
27 https://shop.line.me/@shu.global ณัฐจริยา เหรียญศรีสุข
28 https://shop.line.me/@054pfasz นางสาวกัณธิมา ศรีวิชัย
29 https://shop.line.me/@kasetindy พงศ์พัฒน์​ โล่ห์​สุวรรณ
30 https://shop.line.me/@drmskofficial เอวิกา ลาภพรหมรัตน
31 https://shop.line.me/@saranae.design ณัฐวุฒิ โยมะบุตร
32 https://shop.line.me/@diinsor อัจฉรา ศรีรักษา
33 https://shop.line.me/@sreepp สรณ์สิริ ผลวัฒนะ
34 https://shop.line.me/@247owuyy นางสาวกิตติยา​ แลนิง
35 https://shop.line.me/@play.stuff ณัชชา จันทนยิ่งยง
36 https://shop.line.me/@vivskinsugar ธัญรัศมิ์ สินธุธนาวิทย์
37 https://shop.line.me/@commandstore ชวนนท์ ธนสารทรัพย์
38 https://shop.line.me/@grandfine สิริลักษณ์ พึ่งโต
39 https://shop.line.me/@neighborstuff ศุภรดา รักษาทรัพย์
40 https://shop.line.me/@bhumjais นางสาว ธัญชนก สุดใหม่
41 https://shop.line.me/@sevenal นายชยานันต์ ชุติธสุวรรณ
42 https://shop.line.me/@arindabrand คุณวิลาสินี เกรียติบรรลือ
43 https://shop.line.me/@949qikea กีรติกานต์ ตู้สกาศ
44 https://shop.line.me/@bonistastore พชรชิชา นวลศิริ
45 https://shop.line.me/@helloeveryday คุณ ธิดาภรณ์ กระโพธิ์
46 https://shop.line.me/@xmq8045e สุวลักษณ์ กันนะสมบัติ
47 https://shop.line.me/@418fcagb รำไพพรรณ อัศวนิรมล
48 https://shop.line.me/@milkkin นส.วัตรพร โพคะรัตน์ศิริ
49 https://shop.line.me/@mediashopping พัฒนรัตน์ จีระวัฒนาเลิศ
50 https://shop.line.me/@petitbeds ศุภนัฐ แก้วนาง
51 https://shop.line.me/@babytentiershop ภัณฑิรา เมฆทอง
52 https://shop.line.me/@s.beauty แสงอรุณ เหลืองจารุ
53 https://shop.line.me/@skfav Anyaphat Songklin
54 https://shop.line.me/@203cxeal ณลงกรณ์ บุญเจริญ
55 https://shop.line.me/@trawenhiw ลลดา พุ่มพวง
56 https://shop.line.me/@624bqdkn นายเสฏฐวุฒิ ชูเกียรติจตุรพร
57 https://shop.line.me/@kinghotcup01 ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ
58 https://shop.line.me/@upu7446u สุภิญญา เพชรเจ้ย
59 https://shop.line.me/@phalaenhouse สุริยะ โขวิฑูรกิจ
60 https://shop.line.me/@993kxaup ชวิศา เนาว์ไพร
61 https://shop.line.me/@becausedog ณกวิน เตยหอม
62 https://shop.line.me/@sbatravel นายธราภูชิสส์ เอื้อศรีทองกุล
63 Https://shop.line.me/@happentobe นฤทัย มังกรหงษ์
64 https://shop.line.me/@wigshopthailand ภัทรสุดา พิมพา
65 https://shop.line.me/@sarakadeemag คุณชัชพร ตรีทศกุล
66 https://shop.line.me/@onn5259h สรัลชนา จันทร์หัวนา
67 https://shop.line.me/@maybeebeauty ศิริพร พงษ์อดุลยสุข
68 https://shop.line.me/@balance.official กัลยารัตน์ หงส์วิลาส
69 https://shop.line.me/@kiwikomkom บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด (คลัง)
70 https://shop.line.me/@453xuhwa นาทสุภา อารีกุล
71 https://shop.line.me/@mywomenstuff ปัณณพร เหมรัชตานันต์
72 shop.line.me/@745etqcy เอมมรินทร์ ศิริตันติธรรม
73 https://shop.line.me/@ladiizungshop ประภัสษร ศรีดี
74 https://shop.line.me/@402dejxf วิภาลักษณ์ ดุจแสงทอง
75 https://shop.line.me/@beauticool เหมา เกรียงไกร วาณิชรัตนากร
76 https://shop.line.me/@skinista เจริญทวีบูรพา
77 https://shop.line.me/@021fridj ประภาพร เชื้อหมื่น
78 https://shop.line.me/@jpaholices นฤนาถ มังกรหงษ์
79 https://shop.line.me/@justinojeans กุณช์พัทริน เกียรติภักดีกุล
80 https://shop.line.me/@zakkabaa ศุภรดา สุทธนู
81 https://shop.line.me/@toccotoscano เรืองรัตน
82 https://shop.line.me/@vazzini อมร ร้าน Vazzini
83 https://shop.line.me/@470yuhyv ธันว์สิริวดี แสงจันทร์ (ไอซ์)
84 https://shop.line.me/@briotravel นางสาวขวัญมนัส อยู่เกตุ
85 https://shop.line.me/@586fehde ชื่อกรุณา จุลน้ำใจ
86 https://shop.line.me/@pvq1292g ชลลดา อุปถัมภ์วิเชียร
87 https://shop.line.me/@fei3956h มลิวรรณ์ หนูเจริญ
88 https://shop.line.me/@triplebox มณีภรณ์ อร่ามดุษฎีวงศ์
89 https://shop.line.me/@695blkgz กษมา วัชรินทรชัย
90 https://shop.line.me/@zakuro ปนัดฎา ประทีป
91 https://shop.line.me/@scotswomanshop นางสาว ไพศรา ณรงค์ฤทธิ์
92 https://shop.line.me/@apipstore ฟารีดา สมบูรณ์เป็นนิตย์
93 https://shop.line.me/@707srgox วริศรา ทองใบ
94 https://shop.line.me/@pilafarmstudio ชื่อนายนิพนธ์ พิลา
95 https://shop.line.me/@929biuzf ณพิชชา ใจมูล
96 https://shop.line.me/@55foryou สินธุ นามสกุล กิจสุนทราภา
97 https://shop.line.me/@allamodabkk นวพร มธุรพร
98 https://shop.line.me/@cos-shop.com กนกกรณ์ นภากุล
99 https://shop.line.me/@avar.studio พัดชา อุดมลาภ
100 https://shop.line.me/@babypeakshop จาฏุพจน์ ผึ้งน้อย
101 https://shop.line.me/@limitedshop สุวรรณี ทัศนศร
102 https://shop.line.me/@881zoczq วรพรรณ ธัญญะเจริญ
103 https://shop.line.me/@kallscreen กัลยกร จิตนะ
104 https://shop.line.me/@884wrzpb นางสาววริศราภา บุญประสิทธิ์
105 https://shop.line.me/@offtothemoon รังสิตา นันตมาศ
106 https://shop.line.me/@sugarbabiez คุณลลิตา บงกชพรรณราย
107 https://shop.line.me/@451pipas มุก เสถียรไพศาล
108 https://shop.line.me/@qkp2635i ณัฐวุฒิ พหลเวชช์
109 https://shop.line.me/@109iltie พิชญ์สินี ธัมวิสุทธิวรากร
110 https://shop.line.me/@ktoolmart อารยา มหาวาณิชย์วงศ์
111 https://shop.line.me/@uspoloassnth กิตติพงศ์ ทินะพงศ์
112 https://shop.line.me/@616cuapb น.ส.กานต์ธิดา ดอกไม้ทอง
113 https://shop.line.me/@914ilnko นายปฐวี กิ่งแก้ว
114 https://shop.line.me/@282dddyl มณัชญา. พึ่งครุฑ
115 https://shop.line.me/@billberry ณัฐพัชร์ บูรณธนนันท์
116 https://shop.line.me/@sc_sure กมลทิพย์ ตันตระประภากร
117 https://shop.line.me/@thc.henry นัฐดวี เจริญการ
118 https://shop.line.me/@ban.ban เยาวณี หนูยิ้ม
119 https://shop.line.me/@nareemakeup บริษัท ที เอส คอสเมติก
120 https://shop.line.me/@dayandfriends บริษัท ต้นนุ่น กรุ๊ป
121 https://shop.line.me/@mba8609m นายจินต์ จัยธรรม
122 https://shop.line.me/@waraleesday คุณวราลี สิทธิจินดาวงศ์
123 https://shop.line.me/@toeyhomhomemade กมลวรรณ ธวัชวงศ์ชัย
124 https://shop.line.me/@welove.giffarine น.ส. ยาใจ ศิลกุล
125 https://shop.line.me/@dearskinth ปาริฉัตร พิทักษ์ธีระธรรม
126 https://shop.line.me/@kohgendo_thailand ชวิสา จึงแสงสถิตย์พร
127 https://shop.line.me/@florifilm หมิว กาญจนวุฒิศิษฎ์
128 https://shop.line.me/@jpaholices narunart mungkornhong
129 https://shop.line.me/@954drmsy ธัญญ์นภัส ภูวพัฒน์ศิรโชค
130 https://shop.line.me/@pangismaterialgirl น.ส. พัชราภรณ์ หอมโกศล
131 https://shop.line.me/@bajang_pikul พรทิพย์ รัตนตรัยดำรง
132 https://shop.line.me/@133ztcwt โสรยา จีนะพันธุ์
133 https://shop.line.me/@wg26 รัตนพร เอี่ยมรอด
134 https://shop.line.me/@vut8982z อรอุมา สีลาโคตร
135 https://shop.line.me/@bettertogether.bkk ณุภัทรา ตันทัดวาณิชย์กุล
136 https://shop.line.me/@patcha4kids พัชรัช จิรประภากร
137 https://shop.line.me/@kakawaru.official เธียรดา เสวกงาม
138 https://shop.line.me/@045igoar จิณณะ วิชกูล
139 https://shop.line.me/@518lgblb กวินญรัตน์ จิตรอรุณฑ์
140 https://shop.line.me/@pswfilm พรรษวุฒิ พฤกษา
141 https://shop.line.me/@wherever_shoes อรชุมา แซ่ลิ้ม
142 https://shop.line.me/@gmj1725a พรธิดา ศรีรุ่งเรือง
143 https://shop.line.me/@918icffh กำพล ไผ่เรืองทอง
144 https://shop.line.me/@sawadeefarm Kanatip Sriratanobhas
145 https://shop.line.me/@309dutzq อัยยกร จารุปวีณ
146 https://shop.line.me/@finlany168 นิชาภา ศรีสม
147 https://shop.line.me/@happicup พิมพิศา เข้มเพชรรุ่งเรือง
148 https://shop.line.me/@dktoday ธารินทร์ คีรี
149 https://shop.line.me/@jia.homedecor ธัญธร สิมะวัฒนา
150 https://shop.line.me/@bangkokballetshop คุณวารีนา พิมพ์ทอง
151 https://shop.line.me/@ledajewelrybkk ธิติสุดา ทรงเผ่า
152 https://shop.line.me/@pattippaclinic นส.พัฒน์ทิพย์พา สุมาลัย
153 https://shop.line.me/@200pigspower นายดนุพล มนูทัศน์
154 https://shop.line.me/@poco_accessories อรจิรา ศรีไพบูลย์
155 https://shop.line.me/@metheecashewnut คุณอาภา วราภิวัฒนกุล
156 https://shop.line.me/@banagana สุกิจ ลิขิตบรรณกร
157 https://shop.line.me/@kamesama พลวดี ศักดาสาวิตร
158 https://shop.line.me/@packup วิศเวศ เจนจินดา
159 https://shop.line.me/@cloudystore พลอยไพลิน ธารินเจริญ
160 https://shop.line.me/@zco9945g นางสาวฉันทิดา น่วมพิทักษ์
161 https://shop.line.me/@crownjewelry ศรัณยา มธุรพร
162 https://shop.line.me/@stethstore คณาพงษ์ คงชู
163 https://shop.line.me/@12february กันต์สินี นิรัตธราดร
164 https://shop.line.me/@khongchainaiban KHONGCHAINAIBAN
165 https://shop.line.me/@554nxkyv ศิรดา อนันตชัย

สำหรับร้านค้าที่ได้รับกล่องพัสดุดีไซน์พิเศษ โปรดแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งให้ชัดเจน ที่อีเมล myshop@linecorp.com 

เปิดร้านค้าฟรี ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายผ่านช่องทางตัวเองของร้านค้าคุณ ด้วยเครื่องมือตัวช่วยจาก LINE

เปิดร้านค้าฟรี ได้แล้ววันนี้
บทความที่เกี่ยวข้อง
ไปต่อหรือพอก่อน? กับธุรกิจร้านเสื้อผ้าออนไลน์

ไปต่อหรือพอก่อน? กับธุรกิจร้านเสื้อผ้าออนไลน์

หนึ่งในธุรกิจที่เริ่มต้นง่ายดายก็คือร้านเสื้อผ้าออนไลน์ เพื่อตอบคำถามที่คุณคาใจว่าร้านเสื้อผ้าออนไลน์ยังไปต่อดีมั้ย? วันนี้ MyShop จะมาไขข้อสงสัย

อัปเดตกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ที่พ่อค้าแม่ขายควรรู้

อัปเดตกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ที่พ่อค้าแม่ขายควรรู้

เพื่อเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้นสำหรับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายใน MyShop มาอัปเดตกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่กันครับ

LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับ LINE POINTS สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับ LINE POINTS สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก คนมีคู่อาจจะหัวใจพองโตกับของขวัญจากคนรู้ใจ แต่สำหรับคนโสดไม่ต้องน้อยใจไปน้าา เพราะ LINE SHOPPING หอบดีลสุดปัง พร้อมของแจกทุกวันกว่า 200 รางวัล! ยังไม่พอนะจ๊ะ ยังให้ LINE POINTS ให้ไปเลย 2 เท่า! กรี๊ดดด ให้ช้อปเพลินจนลืมความเหงาไปได้เลยจ่ะ อะๆ เดี๋ยวจะหาว่าโม้ ไปดูกันดีกว่า เดือนแห่งความรักนี้จะปังปุริเย่ขนาดไหน

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021